Reference

Med referencami navajamo izbrane projekte, ki predstavljajo raznolikost našega dela.

Projekte izvajamo v celoti sami, ali pa jih uresničujemo timsko, z našimi zunanjimi sodelavci:
raziskovalci, svetovalci, grafičnimi in industrijskimi oblikovalci, programerji, …

Naše delo največkrat obsega vse razvojne faze projekta – od raziskovalne in strateško podprte
zasnove do komuniciranja. Sodelujemo pa tudi v posameznih fazah kot npr. z raziskavo,
kreativno zasnovo, načrtovanjem spletnega mesta, …

Naročnik Področje Leto Storitev
Kunstelj gostinstvo in turizem 2011 Celosten razvoj znamke 18sedem3. Več »  18sedem3
A1
via Verus
nepremičnine 2008 Izvedba netografske raziskave razumevanja potreb in želja potrošnikov pri nakupu stanovanjske novogradnje. Priprava priporočil za razvoj in komuniciranje poslovno – stanovanjske soseske.
Ana Franetič-Mesar turizem 2011 Razvoj znamke turistične kmetije “Ana Pravca”, oblikovanje tiskovin in priprava strategije trženja na spletu. Več » ana pravca
Belinka
via Arhea
proizvodnja 2010 Izvedba netografske raziskave razumevanja problemov potrošnikov na področju nege lesa in percepcije tržnih znamk naročnika in konkurentov. Priprava priporočil za komuniciranje novih izdelkov in postopkov učenja strank za uspešnejšo izvedbo nege lesa v prihodnje.
Več »
LTO Bovec
via Kline&Partner
turizem 2009 Podpora izvedbi delavnic in raziskovanje na projektu razvoja destinacijske znamke Bovec in turistične strategije občine Bovec.
Brod Invest nepremičnine 2009 Izvedba netografske raziskave in namizno raziskovanje z namenom celovitega razumevanja socio-demografskih trendov, potreb in želja potrošnikov pri nakupu stanovanjske novogradnje ter razlik v zaznavah in vedenju potrošnikov pred in po začetku finančne krize. / Priprava priporočil za razvoj in komuniciranje stanovanjske soseske.Svetovalna podpora pri zasnovi in razvoju projekta. / Priprava komunicikacijske strategije. / Zasnova in oblikovanje tržne znamke ter priprava začasnega spletnega mesta. Domnovo, premišljena soseska
Delak / Noordung umetnost 2008 Sodelovanje pri pripravi razstave “8008 Problem potovanj v vesolje” in simpozija o Hermanu Potočniku Noordungu.
Slovensko veleposlaništvo, Washington, ZDA Več »
 
Delak / Noordung umetnost 2008 Sodelovanje pri pripravi razstave in informanca “8008″ umetnikov Dunje Zupanič, Mihe Turšiča in Dragan Živadinova.
Numark Gallery, Washington, ZDA  Več »
 
Delak / Noordung umetnost 2008 Sodelovanje pri pripravi razstave “Postgravity Art – Orbita Noordung”.
Muzej sodobne umetnosti – MAK, Dunaj, Avstrija  Več »
Delo mediji 2009 Izvedba globinskih diadnih intervjujev in netografske raziskave z bralci ob prenovi časopisa Delo. / Zasnova in izvedba niza delavnic za uredništvo.
Denssana zdravstvene storitve 2008 Oblikovanje celostne grafične podobe.
Denssana zdravstvene storitve 2009 Zasnova, oblikovanje, urednikovanje in izvedba spletnega mesta. Več » Denssana, zobozdravstvena ordinacija
Gorenjska banka bančne storitve 2009 Netografska raziskava v podporo razvoju novih storitev. /
Namizna raziskava v podporo širitvi poslovanja.
Ilirija
via Kontrastika
kozmetika 2011 Kreativna zasnova kolekcije 2011 za Subrina Professional. Več »
Ilirija
via Kontrastika
kozmetika 2010 Kreativna zasnova in vodenje produkcije kolekcije 2010 za Subrina Professional. Več »
IMOS nepremičnine 2009 Načrtovanje, urednikovanje, oblikovanje in izvedba spletnega mesta. Več »
Inoverzum IKT 2009 Izvedba delavnic in raziskovalna podpora z namenom zasnove projekta Inoverzum. / Snovanje in celostna grafična podoba tržne znamke Inoverzum. Več »
Inoverzum IKT 2009 Načrtovanje spletnega mesta www.inoverzum.eu.
Iskratel IKT 2008 Raziskovalno (analiza trendov) in načrtovalsko snovanje prenove spletnega komuniciranja na ravni produktov in storitev.
ICT mreža IKT 2012 Zasnova in oblikovanje infografike. Več »  ICT mreža infografika
KRAM umetnost 2011 Podpora produkciji plesne predstave “KRAM”. Več »
Kograd IGREM prozivodnja betonskih izdelkov 2009 Raziskava tržnih priložnosti v podporo snovanju in industrijskem oblikovanju nove linije izdelkov.
Ljubljanske mlekarne
via Vizuarna
proizvodnja mlečnih izdelkov 2009 Analiza obiskanosti in učinkovitosti spletnega mesta www.l-m.si in priprava priporočil za nadaljnji razvoj spletnega mesta.
Mladinska knjiga
via Kline&Partner
založništvo in trgovina 2007 Raziskovalna podpora na projektu arhitekture tržnih znamk podjetja.
Medis
via Kline&Partner
farmacija 2008 Raziskovalna podpora na projektu snovanja strategije nadaljnjega razvoja tržnih znamk podjetja.
NOLIK
via Kline&Partner
pohištvena industrija 2007 Raziskova potreb in izkušenj mam in otrok pri izbiri in uporabi otroškega pohištva. / Priprava priporočil za razvoj izdelkov in nove linije otroškega masivnega pohištva ter tržne znamke Nolik KID. Več »
NOLIK
via Kline&Partner
pohištvena industrija 2007 Zasnova, oblikovanje, urednikovanje in izvedba spletnega mesta za tržno znamko Nolik KID. Več »
Občina Radovljica turizem 2011 Urednikovanje in oblikovanje karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici.
Odvetniška pisarna Veršič Perčič pravne storitve 2008 Zasnova, urednikovanje, oblikovanje in izvedba spletnega mesta Več » Odvetniška pisarna Verščič Perčič
Opcomm IKT 2011 Oblikovanje celostne grafične podobe in arhitekture tržnih znamk. Več »
Petrol
via Arhea
naftna inustrija 2011 Netografska raziskava stališč in izkušenj potrošnikov s Petrol klubom. / Priprava priporočil za nadaljnji razvoj in komuniciranje Petrol kluba.
Plastika Skaza proizvodnja plastičnih izdelkov 2009, 2010 Namizno raziskovanje trendov na področju razvoja in komuniciranja znamk gospodinjskih pripomočkov. / Identifikacija tržnih priložnosti, delavnica in svetovalna podpora pri razvoju in trženju nove znamke / linije izdelkov.
Poligon kreativne industrije 2012 Snovanje in oblikovanje tržne znamke. Več »  Poligon
Radeče papir
via Kline&Partner
papirništvo 2007 Raziskovalna podpora, priprava in pomoč pri izvedbi delavnic za odločevalce podjetja na temo nadaljnjega razvoja znamk.
REAL nepremičnine 2008 Načrtovanje, oblikovanje, urednikovanje in izvedba spletnega mesta. Več »
Slovenia Coworking kreativne industrije 2012 Snovanje in oblikovanje tržne znamke. Več » Slovenia Coworking
Slovenska turistična organizacija
via Kline & Partner
turizem 2010 Raziskovalna podpora, priprava in pomoč pri izvedbi delavnic za slovenske turistične strokovnjake na temo trženja Slovenije v Nemčiji.
Spar Slovenija
via Arhea
trgovina 2010 Netografska raziskava in namizno raziskovanje v podporo razvoju kluba zvestobe.
Terme Olimia
via Kline&Partner
turizem 2007 Namizno raziskovanje pregleda globalnih trendov, izzivov in priložnosti na področju zdraviliškega in “wellness/well-being” turizma.
Trgovinska zbornica Slovenije
via Arhea
trgovina 2009 Netografska raziskava z namenom dobiti globinski vpogled v spremenje nakupne navade slovenskih potrošnikov v recesiji. Več »
Turizem Radovljica turizem 2011 Netografska raziskava podobe občine Radovljica v očeh turistov. / Snovanje turistične identitete občine Radovljica. / Zasnova in oblikovanje destinacijske znamke “Radol’ca”. Več » Radol'ca
Turizem Radovljica turizem 2011 Zasnova in oblikovanje označevanja uradnih medenih izdelkov “Radol’ca”. Radol'ca Med
Turizem Radovljica turizem 2011 Načrtovanje, urednikovanje in oblikovanje spletnega mesta www.radolca.si. Spletno mesto Radol'ca
Turizem Radovljica turizem 2012 Sodelovanje pri zasnovi festivala čokolade in oblikovanje celostne podobe festivala ter drugih komunikacijskih sredstev. Več » Festival čokolade
TUŠ
via Arhea
trgovina 2011 Raziskava globalnih trendov v trgovini
TUŠ
via Arhea
trgovina 2011 Raziskava trendov v slovenski trgovini
Unicredit
via Kline & Partner
bančne storitve 2007 Netografska raziskava v podporo razvoju novih storitev.
Ulay umetnost 2010, 2011 Koncept in načrtovanje spletnega projekta Waterfonie / Earth Water Catalogue. Več » Earth Water Catalogue
Združenje delodajalcev Slovenije interesna združenja 2009 Načrtovanje prenove spletnega mesta www.zds.si.
Združenje delodajalcev Slovenije interesna združenja 2010 Komunikacijska podpora trženju konferenc Ageing workforce in RIBI.
Združenje delodajalcev Slovenije interesna združenja 2010 Snovanje in oblikovanje revije Delodajalec. Več »
Združenje delodajalcev Slovenije interesna združenja 2009 Produkcija izobraževalne risanke Varnost pri delu. Več »
Žito – Gorenjka
via Studio Marketing
prehrambena industrija 2008 Izvedba spletnih fokusnih skupin v podporo razvoju in trženju novih izdelkov.